Τζελέπης Χ. Απόστολος & Συνεργάτες
Οικονομολογιστικές Υπηρεσίες

Εταιρικό Προφίλ

Η ΤΖΕΛΕΠΗΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 1998. Έργο της είναι η παροχή επενδυτικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη των επιχειρήσεων στους Αναπτυξιακούς Νόμους.

Το 2002 δραστηριοποιήθηκε στην σύνταξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στην παροχή συμβουλών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ίδρυση και οργάνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς και στην διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων. Συμμετείχε στην εκπόνηση μελετών οργάνωσης και διαχείρισης Βιοτεχνικών Πάρκων και έλαβε μέρος σε έρευνες αγοράς.

Συνεργάστηκε στη διαχείριση (Programme Management) Κοινοτικών Προγραμμάτων και μεγάλων έργων. Εκπόνησε ένα πλήθος μελετών για ένταξη επενδύσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους, καθώς και για αγοραπωλησίες επιχειρήσεων. Ενέταξε επιχειρήσεις και αναπτυξιακά έργα υποδομής σε Κοινοτικά προγράμματα και διαχειρίστηκε την υλοποίηση αυτών.

Εκπόνησε Οικονομικές μελέτες του δημοσίου, συμπράττοντας με τεχνικές εταιρείες διαφόρων ειδικοτήτων και συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών και διεθνών Κοινοπραξιών για παροχή συμβουλών, εκπόνηση μελετών, διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών Προγραμμάτων και Μεγάλων Έργων χρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ΤΖΕΛΕΠΗΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτοντας επιστημονικά στελέχη με αξιοσημείωτη εμπειρία στην υλοποίηση έργων οικονομικής φύσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από το δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, αποτελεί μία εξειδικευμένη και αποτελεσματική λύση σε τεχνικές εταιρείες, φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικές και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Σήμερα, η ΤΖΕΛΕΠΗΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχοντας στο ενεργητικό της παραπάνω από 25 συνεργάτες με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Λάρισα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη και εξυπηρετώντας πάνω από 1500 πελάτες, κάνει πράξη καθημερινά τον στόχο της.
Επιλέγοντας μας μπορείτε να είσαστε σίγουροι για την συνεχή στήριξη απο τα στελέχη μας σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα.


Κ. Καβάβη 6 - Κομοτηνή

Τηλ. Κέντρο: 25310 70814 & 25310 82909
© 2016 Τζελέπης X. Απόστολος & Συνεργάτες