Τζελέπης Χ. Απόστολος & Συνεργάτες
Οικονομολογιστικές Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΩΝ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
4. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
10. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΕΜΠΛΟΚΩΝ
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
13. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
14. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
15. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
17. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
18. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
20. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
21. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
22. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
25. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
26. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
28. ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
29. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Α.Ε., Α.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Ε.Π.Ε.Υ.
30. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
31. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
32. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
33. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
35. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Τ.Α – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΕΔΚ –ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
36. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
37. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
38. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO – HACCP - EMAS
39. ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε οποιαδήποτε εργασία μας ανατεθεί.


Κ. Καβάβη 6 - Κομοτηνή

Τηλ. Κέντρο: 25310 70814 & 25310 82909
© 2016 Τζελέπης X. Απόστολος & Συνεργάτες